.

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Az SZTE Kollégiumi Szabályzata (KSZ) rendelkezéseinek megfelelően a 2014 júliusában felvételt nyert elsőéves hallgatók számára kollégiumi felvételre pályázatot hirdet.

A kollégiumi felvételre vonatkozó pályázatot az SZTE Kollégiumi Szabályzata és a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló szabályzat alapján kell benyújtani.

 

A pályázat beadási határideje:

2014. július 25. péntek 0:01 perc-augusztus 8. péntek 23:59 perc.

Az érvényesen benyújtott, de formai hiba miatt elutasított pályázatok esetében augusztus 9-12. között –ugyancsak az elektronikus rendszer keretein belül- hiánypótlásra van lehetőség

E határidő után további hiánypótlásra már nincs lehetőség!

 

A pályázatot az SZTE elektronikus (internetes) pályázati rendszerében kell benyújtani. (https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/)

A hallgató a tanulmányai szerint illetékes kollégiumba kérhet kollégiumi elhelyezést a KSZ 4.§ (5) –(6) szerint.

 

-          az ÁJTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások,

-          az ÁOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba,

-          a BTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium,  Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások,

-          az ETSZK hallgatói a Béke utcai Kollégiumba és a Madzsar József Kollégiumba,

-          a FOK hallgatói az Apáthy István kollégiumba és az id. Jancsó Miklós Kollégiumba,

-          a GTK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások,

-          a GYTK hallgatói a Semmelweis Ignác Kollégiumba,

-          a JGYPK hallgatói a Teleki Blanka Kollégiumba,

-          a MGK hallgatói a Mezőgazdasági Kar Kollégiumába (Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.),

-          a MK hallgatói a Mérnöki Kar Kollégiumába,

-          a TTIK hallgatói az ún. karközi kollégiumokba: Herman Ottó „A” Kollégium és a Herman Ottó „B” Kollégium, Károlyi Mihály Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, Öthalmi Diáklakások,

-          a ZMK hallgatói a Károlyi Mihály Kollégiumba.

 

 

A pályázati űrlap részei: a hallgató szociális helyzetére irányuló kérdések és nyilatkozatok, a felvételi pontszámokra vonatkozó adatok, valamint az MSC szakra felvételt nyert hallgatók esetében a korábbi közéleti, sporttevékenységre szóló adatok. Ezen adatokhoz, a szabályzatokban megállapított pontrendszer alapján, az elektronikus rendszer pontokat rendel.(A pontszámításra vonatkozó adatok a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló Szabályzat 3.§ és az 1. 2. és az 5. sz. mellékleteiben találhatóak. Az újonnan felvett alapszakos és az osztatlan képzésre felvételt nyert első éves hallgatóknak a kollégiumi jelentkezéskor, a szociális helyzetükre vonatkozó űrlapot kell feltölteniük.) Az így megállapított pontok nagysága szerint, kollégiumonként elkülönítetten, határozzák meg a kollégiumi bizottságok a hallgatók sorrendjét. Az egyes kollégiumokban meghatározott férőhelyek száma alapján a felállított sorrend szerint nyerhetnek a hallgatók felvételt a kollégiumokba.

Férőhely hiányában elutasított hallgatók várakozó listára kerülnek azért, hogy a később megüresedett kollégiumi férőhelyekre bekerülhessenek.

Adatok, vagy igazolások hiányával leadott felvételi kérelmet hiányos adatszolgáltatás miatt el kell utasítani. [KSZ 4.§ (19)]

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.

 

Az a hallgató, akinek pályázatát elutasították, fellebbezéssel élhet – szintén a MODULO elektronikus felületén - 2014. augusztus 22. péntek 23:59 percig annál a Kollégiumi Bizottságnál, ahova jelentkezett.

 

A pontozásos rendszer egyes elemeiről felvilágosítás kérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (EHÖK IRODA, Szeged, Szentháromság utca 34. , tel: 62/544845), és az adott Kollégiumoknál.