2019. március 23. (szombat) Emőke, Botond, Emese


  Aktuális
Fontos információk leendő elsőéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerző:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
A szakmai munka keretei, szervezése, tehetséggondozás, kurzusrend

A szakmai munka keretei, szervezése, tehetséggondozás, kurzusrend

 

A szakmai munka szervezéséről, a kurzusrend kialakításáról, a meghívandó oktatók kiválasztásáról, a szakkollégiumi konferenciák szervezéséről, a külkapcsolatok koordinálásáról a Kollégiumi Bizottsággal egyeztetve a Szakkollégium Szakmai Bizottsága dönt. A Szakmai Bizottság 5 tagját a szakkollégisták a Közgyűlésen közvetlenül választják.

Az elsőéveseknek alapozó kurzusokat kell felvenniük, a felsőévesek alapozó vagy szabadon választható kurzusokra, tutoriális képzésre, a Móra Akadémiára és nyelvi kurzusokra jelentkezhetnek. Az alapozó és szabadon választott kurzusok a hallgatók igényei, kérései alapján szerveződnek, a Szakmai Bizottság irányításával kurzusfelelősök koordinálják, a Bizottság a tanárokkal egyeztetve határozza meg az egyes kurzusok követelményrendszerét. A Móra Akadémia kutatóműhelyeket, konferenciákat, publikálási lehetőséget, egyéni kutatásokat, TDK előkészítőt foglal magában.

Mivel a kreditrendszer miatt kevesebb a lehetőség a folyamatosan együtt dolgozó szakmai kisközösségek, műhelyek létrejöttére, ezért fokozattan ügyelünk arra, hogy egyre több kutató szemináriumot, csoportos foglalkozást indítsunk. Legtöbbször nem hatja át az egyetemi tanterveket az interdiszciplináris szemlélet, ezért fontos szempont, hogy lehetőséget biztosítsunk  tudományterületeket összekötő kurzusok felvételére. A kortárs szellemi élet és kultúra napjainkban sajnálatos módon megosztott világára is szeretnénk értékközpontúan, sokoldalú elemzéssel tekinteti. Egy olyan értelmiségi ethosz kialakítására törekszünk, mely igényesen, magas színvonalú szakmai felkészültséggel, a gyökereket feltáró megismerés igényével tekint a tudományos, kulturális, társadalmi környezetre. Szemeszterenként 10-12 kurzust hirdetünk, és a lehetőségekhez képest mindegyiknél szempont az interdiszciplinaritás. A kurzusok indításánál törekszünk arra, hogy minden prioritást élvező tudományterület; (bölcsészettudomány, természettudomány, különös tekintettel a biológiára, tanárképzés, politológia és gazdaságtudomány) része legyen a kínálatnak, és a területek képviselői jelen legyenek a Szakmai Bizottságban. Félévente igény szerint 6-8 nyelvkurzust is indítunk.

Néhány alapozó kurzusunkat „mórás” kóddal, kizárólag szakkollégistáknak a tanrendben is meghirdetjük, ezek a kurzusok így krediteket érnek. Bár az egyetem részéről is van igény arra, hogy egyes kurzusainkat  a tanrendben  meghirdessük, és hallgatóink körében is van ilyen késztetés, de a többségi álláspont az, hogy a kurzusaink az egyetemi oktatáson kívül maradjanak, kreditáltatni a későbbiekben is csak néhány alapozó kurzust szeretnénk. A Szakmai Bizottság munkáját  kurzusfelelősök segítik, akik javaslatot tesznek a meghívandó oktatók személyére, folyamatosan konzultálnak a tanárokkal, közvetlen kapcsolatban vannak a kurzusokra járó hallgatókkal.

A kurzusok mellett vitaestek, kerekasztal beszélgetések, konferenciák biztosítják, hogy a hallgatók az értelmiségi szocializáció és a társadalmi érzékenység felé is nyitottak legyenek. Az elmúlt évben politológia és néprajz tárgykörben szerveztünk kerekasztal beszélgetést, vitaestet, ebben a tanévben már kurzus formájában is biztosítjuk a kulturált vitakészség és társadalmi érzékenység megnyilvánulásának lehetőségét. Az SZTE számos tanszékével, TDK csoportjával együttműködünk előadások, vitaestek közös szervezésében, és az MTA Akadémiai Bizottságaival is (Szegedi Biológia Központ, Történettudományi Intézet, Irodalomtudományi Intézet) keressük a szakmai együttműködés lehetőségeit.

2013 decemberében nagyszabású konferenciát szervezünk az SZTE Tehetségpont közreműködésével, TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” elnevezésű pályázat támogatásával, annak „Szakkollégiumi konferenciák” alprogramjában.

 A négy szekcióban zajló egész napos konferencián bemutatjuk azokat a tudományos kutatásokat, amelyek a szakkollégisták és a szakkollégium elmúlt két éves tevékenységének, működésének eredményeit összegzik. A konferencia előadásaiból januárban tanulmánykötetet jelentetünk meg.

A konferencia programja:

Természettudományos szekció I
1. Papp Henrietta: A TAM receptorok általános jellemzői és esetleges kapcsolatuk Candida fajokkal
2. Tóth Liliána: A Neosartorya fischeri antifungális protein biológiai szerepének vizsgálata
3. Hurton Ágnes:
A kisszállási erdőssztyepp növényzetének leírása és értékelése
4. Szénási Tibor: Hmgb1 elősegíti a matrilin-1 gén aktivációját a porcfejlődés korai szakaszában
5. Boros Bogáta: Szárazságtűrésért felelős Arabidopsis gének jellemzése
Természettudományos szekció II
1. Filep Tamás: Kompakt elektron-pozitron spektrométer tervezése
2. Andrasik Attila: Ultrarövid impulzusú lézerek és tulajdonságaik

3. Tóth Ildikó: Mágneses folyadékok előállítása orvos-biológiai felhasználás céljából.

4. Kis Mariann: Fotoszintetikus baktériumok vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
Társadalomtudományi szekció I.
1. Katona-Kiss Attila: Oguz elit halom temetkezések a Volga-Urál vidékén
2. Bíró Gyöngyvér: Egy Árpád-kori település részlete Jászfényszaru-Szőlők-alján

3. Apjok Vivien: A makói Hagymafesztivál 20 éve
4. Györffy Miklós: A szegregált társadalmi rétegei információ-hozzáférési lehetőségei
Társadalomtudományi szekció II.
1. Kovács Flóra:
A német vállalatok jelenléte Magyarországon az Európai Unió szabadságjogainak tükrében".
2. Gömbicz Nándor: A legitimitás és az idoneitás fogalmi elemeinek megjelenése Niccoló Machiavelli "A fejedelem" című művében
3. Haller Renáta: Fogyasztási szokások és fizetési hajlandóság az egyetemisták körében.
4. Bárányos Edit: A Felelősség kérdése Buber és Lévinas filozófiájában.

5. Pigler Alexa: Érzelmekre ható márkaépítés (branding) - A Coca-Cola világa

             2014 februárjában az SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszékével közösen egy, a 2014. évi országgyűlési választással kapcsolatos konferenciát tervezünk, mely keretében be kívánjuk mutatni a rendszerváltás utáni 6. parlamenti ciklus legfontosabb politikai eseményeit, az új választójogi törvényt és annak pártrendszerre gyakorolt hatásait, valamint a választáson induló pártok lehetőségeit, esélyeit. A konferencián előadóknak - az SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszékének tanárai mellett - más egyetemek oktatóit, és politikai elemzőintézetek munkatársait tervezzük felkérni.

A tehetséggondozás, és a középiskolákkal való kapcsolattartás prioritást élvez a szakkollégium programjaiban. 2013 nyarán tehetséggondozó nyári tábort szerveztünk az SZTE                                                                                                                                 Gazdaságtudományi   Karral (EcoCamp NTP-KNYT_MPA-12-010), ahol a szakmai és közösségi

programjaink mellett nemcsak szakkollégiumunkat, hanem a szakkollégiumi mozgalmat is bemutattuk a leendő egyetemistáknak. Az elmúlt tanév tavaszi szemeszterében a „Gazdaságpolitikai alternatívák” kurzusunk állandó vendége volt a CIB BANK helyi képviselője, a szakmai együttműködés eredményeként az idei tanévtől a CIB Bank támogatásával ösztöndíjat is létesítethettünk tehetséges hallgatóknak. Szakkollégiumunk 2013 őszétől részt vesz a tehetséggondozó mentorprogramban. 2013 decemberében, együttműködve az SZTE volt tudományegyetemi karaival, valamint az SZTE Tehetségponttal, szakkollégiumi nyílt napot szervezünk. 2014 nyarán pedig egyesületünkön, a Móra Ferenc Hallgatói Egyesületen keresztül, a Szegedi Ifjúsági Napokon szeretnénk bemutatni  szakkollégiumunkat és a szakkollégiumi mozgalmat.

 

  Információk
Elérhetőségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 első félév

Kurzusok 2012-13 első félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai előadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütő verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nőnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzősök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.